شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم......

میرداماد-اردبیل

آسمان به ریسمان بردند ....

عنایت حضرت زهرا(س) به جوان گناهکار

تو کجایی... شده ام باز هوایی...(پیشنهاد میکنم حتما بخونید...)

مادرم...! گفتن از روضه ی تو آسان نیست...

خواهرم...! حجابت...

فاطمیه92 - میرداماد